com_urednideska
Rozpočty a rozpočtová opatření
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
16.11.2021 8.4.2022 Rozpočtové opatření č:11/2021
8.11.2021 8.4.2022 Rozpočtové opatření č:10/2021
29.9.2021 8.4.2022 Rozpočtové opatření č:9/2021
8.9.2021 9.3.2022 Rozpočtové opatření č:8/2021
11.8.2021 8.4.2022 Rozpočtové opatření č:7/2021
7.7.2021 8.4.2022 Rozpočtové opatření č:6/2021
23.6.2021 8.4.2022 Rozpočtové opatření č:5/2021
9.6.2021 24.3.2022 Rozpočtové opatření č:4/2021
20.5.2021 20.7.2022 Příloha prosinec 2020 Obec Sněžné
20.5.2021 20.1.2022 FIN prosinec 2020 Obec Sněžné
20.5.2021 8.6.2022 Schválený - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
7.5.2021 25.4.2022 Rozpočtové opatření č:3/2021
16.4.2021 9.3.2022 Rozpočtové opatření č:2/2021
10.3.2021 25.3.2022 Rozpočtové opatření č:1/2021
17.12.2020 12.1.2022 Schválený rozpočet obce Sněžné na rok 2021
17.12.2020 12.1.2022 Schválený rozpočtový výhled obce Sněžné na rok 2022-23
 
Vyhlášky a nařízení
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
10.11.2021 1.1.2023 Obecně závazná vyhláška č:2/2021 o místním poplatku za odpadového hospodářství
3.2.2021 19.2.2022 Obecně závazná vyhláška obce Sněžné č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
17.12.2020 6.1.2022 Obecně závazná vyhláška obce Sněžné č:1/2020
13.12.2019 7.1.2022 Obecně závazná vyhláška obce Sněžné č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13.12.2019 7.1.2022 Obecně závazná vyhláška obce Sněžné č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
 
Informace pro občany
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
10.11.2021 1.12.2021 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU s lampionovým průvodem za překvapením.
20.10.2021 1.4.2022 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů“
19.10.2021 12.12.2021 Plakát zájezd na muzikál Tarzan
10.10.2021 1.12.2021 Výsledky hlasování Obec: Sněžné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021
19.5.2021 3.6.2022 Informace společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. pro možné odběratele o podmínkách k uzavření písemné smlouvy dle §8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „ZVK“), dle §36 odst. 3 písm. a) až i)
27.4.2021 11.5.2022 Formulář - žadost o povoleni kacení dřevin rostoucich mimo les
 
Smlouvy
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
30.6.2021 23.3.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Sněžné-Obchod
30.6.2021 18.5.2022 Smlouva o podoře provozu prodejny v obci Sněžné 2021
23.6.2021 8.3.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace pro Sokol Sněžné č:1/2021
 
Dobrovolné svazky obcí
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
22.11.2021 10.12.2021 DSO ROH návrh rozpočtu 2022
22.11.2021 10.12.2021 DSO ROH návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025
19.11.2021 8.12.2021 DSO RN návrh rozpočtu na rok 2022
19.11.2021 8.12.2021 DSO RN návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024
12.1.2021 28.1.2022 Informace o zveřejněných dokumentech Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie
2.11.2021 18.11.2021
Pozvánka na zasedání 18/2021
Informace pro občany
15.9.2021 11.11.2021
Upravený jízdní řád Dobruška-Val-Ohnišov-Nový Hrádek-Olešnice v Orl.h.
Informace pro občany
15.9.2021 30.10.2021
Mi n i s t e r s t v o z emě d ě l s t v í Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Vyhlášky a nařízení
9.8.2021 11.10.2021
oznámení o počtu okrsku, místu konání voleb a počtu členů volební komis
Informace pro občany
11.8.2021 11.10.2021
oznámení o době konání voleb do poslanecké sněmovny
Informace pro občany
11.8.2021 11.10.2021
oznámení o jmenování zapisovatele
Informace pro občany
8.9.2021 27.9.2021
Informace o termínu svozu velkoobjemového odpadu Září
Informace pro občany
8.9.2021 27.9.2021
Informace o termínu svozu nebezpečného odpadu Září 2021
Informace pro občany
20.5.2021 16.9.2021
priloha_900392598_0_ZPRÁVA FINÁLNÍ S TABULKOU Sněžné(
Rozpočty a rozpočtová opatření
20.5.2021 16.9.2021
Výsledovka prosinec 2020 Sněžné
Rozpočty a rozpočtová opatření
20.5.2021 16.9.2021
Rozvaha prosinec 2020 Sněžné
Rozpočty a rozpočtová opatření
19.7.2021 3.9.2021
Otevírací doba obchodu ve Sněžném
Informace pro občany
23.8.2021 3.9.2021
Prodej Nosných kuřic
Informace pro občany
28.7.2021 30.8.2021
Rozloučení s prázdninami
Informace pro občany
7.4.2021 26.8.2021
Plakát testování na COVID - 19 v Olešnici v Orlických horách Každý pátek od 9:45 do 11:00.
Aktuality ke stažení
11.8.2021 20.8.2021
Pozvánka na zasedání 17/2021
Informace pro občany
9.6.2021 6.8.2021
Výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace - Výstavba chodníku na III/3102 ve Sněžném
Záměr obce
7.7.2021 2.8.2021
Program Akademických týdnů. 24.7. do 1.8.2021.
Informace pro občany
7.7.2021 2.8.2021
Plakát na 31. ročník Akademických týdnů. 24.7. do 1.8.2021.
Informace pro občany
4.6.2020 30.6.2021
Závěrečný účet 2019 obec Sněžné
Aktuality ke stažení
4.6.2020 30.6.2021
1)Výsledkovka 2019 obec Sněžné
Aktuality ke stažení
4.6.2020 30.6.2021
1)Příloha prosinec 2019 obec Sněžné
Aktuality ke stažení
4.6.2020 30.6.2021
1)Rozvaha Prosinec 2019 obec Sněžné
Aktuality ke stažení
4.6.2020 30.6.2021
1)Inventarizační zpráva 2019 obec Sněžné
Aktuality ke stažení
4.6.2020 30.6.2021
1)Fin prosinec 2019 obec Sněžné
Aktuality ke stažení
4.6.2020 30.6.2021
1)Výsledek auditu 2019 Obec Sněžné
Aktuality ke stažení
19.5.2021 30.6.2021
DSO ROH Návrh Závěrečného účtu 2020
Dobrovolné svazky obcí
4.6.2020 30.6.2021
1) Výsledek auditu 2019 obec Sněžné
Informace pro občany
8.1.2021 30.6.2021
Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani podáte až do konce března 2021
Informace pro občany
19.5.2021 21.6.2021
Informace o termínu svozu velkoobjemového odpadu
Informace pro občany
19.5.2021 21.6.2021
Informace o termínu svozu nebezpečného odpadu
Informace pro občany
31.5.2021 19.6.2021
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Informace pro občany
31.5.2021 19.6.2021
MZ návrh opatření obecné povahy
Informace pro občany
28.5.2021 16.6.2021
DSO_RN_Vykaz_zisku_a_ztraty_2020
Dobrovolné svazky obcí
28.5.2021 16.6.2021
DSO_RN_Rozvaha_2020
Dobrovolné svazky obcí
28.5.2021 16.6.2021
DSO_RN_Priloha_2020
Dobrovolné svazky obcí
28.5.2021 16.6.2021
DSO_RN_Zaverecny_ucet_2020_navrh(1)
Dobrovolné svazky obcí
28.4.2021 3.6.2021
FIN prosinec 2020 Sněžné
Aktuality ke stažení
28.4.2021 3.6.2021
Výsledovka prosinec 2020 Obec Sněžné
Informace pro občany
20.5.2021 3.6.2021
Rozvaha prosinec 2020 Obec Sněžné
Informace pro občany
28.4.2021 3.6.2021
priloha_900392598_0_ZPRÁVA FINÁLNÍ S TABULKOU Sněžné
Informace pro občany
28.4.2021 3.6.2021
Návrh - Závěrečný účet 2020 Obec Sněžné
Informace pro občany
28.4.2021 3.6.2021
Návrh - Závěrečný účet Obec Sněžné 2020 na vývěsní desku(1)
Informace pro občany
20.5.2021 3.6.2021
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA 2020 Obec Sněžné
Rozpočty a rozpočtová opatření
21.4.2021 28.5.2021
Informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Informace pro občany
12.5.2021 28.5.2021
Pozvánka na zasedání 16/2021
Informace pro občany
21.4.2021 28.5.2021
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Vyhlášky a nařízení
12.5.2021 19.5.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAZpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021)
Vyhlášky a nařízení
24.2.2021 14.5.2021
OZNÁMENÍČeského statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮV ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Aktuality ke stažení
20.1.2021 5.5.2021
Poplatky za odpad a psa 2021 – návod pro platbu přes bankovní účet
Informace pro občany
14.4.2021 3.5.2021
Brigáda na sázení stromečku v obecním lese. Sobota 24. 4. 2021 v 8:00. sraz u obecního úřadu.
Informace pro občany
6.4.2021 23.4.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4
Vyhlášky a nařízení
26.3.2021 13.4.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu
Vyhlášky a nařízení
22.1.2021 6.4.2021
Jízdní řád - od 7.3.2021 dochází ke změně na školním spoji z Olešnice v Orlických horách
Informace pro občany
19.3.2021 3.4.2021
Základní škola Nový Hrádek ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Informace pro občany
1.3.2021 2.4.2021
Doklad podle bodu III. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. 2. 2021. důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště
Aktuality ke stažení
1.3.2021 2.4.2021
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ -důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště ) v souladu s usnesením vlády č. 216 ze dne 26. 2. 2021: VZOR
Aktuality ke stažení
24.3.2021 2.4.2021
Pozvánka na zasedání 15/2021
Informace pro občany
15.1.2021 19.3.2021
VÝROČNÍ ZPRÁVAZA ROK 2020
Informace pro občany
15.1.2021 18.3.2021
Rozpočtové opatření č:14/2020
Rozpočty a rozpočtová opatření
5.8.2020 24.2.2021
Rozpočtové opatření č:7/2020
Rozpočty a rozpočtová opatření
25.1.2021 9.2.2021
Pozvánka na zasedání 14/2021
Informace pro občany
15.1.2021 5.2.2021
Záměr obce – pronajmout pozemky parc. č. 3714 a 3723 v k.ú Sněžné
Informace pro občany
13.12.2019 4.2.2021
Obecně závazná vyhláška obce Sněžné č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
Vyhlášky a nařízení
17.12.2020 4.2.2021
Záměr obce - směna pozemků č:1 /2020
Záměr obce
15.12.2020 30.1.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu Sněžné
Vyhlášky a nařízení
12.12.2019 28.1.2021
Schválený rozpočet obce na rok 2020
Rozpočty a rozpočtová opatření
12.12.2019 28.1.2021
Schválený rozpočtový výhled obce Sněžne na roky 2021-22
Rozpočty a rozpočtová opatření
25.3.2020 28.1.2021
Rozpočtové opatření č:1/2020
Rozpočty a rozpočtová opatření
8.4.2020 28.1.2021
Rozpočtové opatření č:2/2020
Rozpočty a rozpočtová opatření
6.5.2020 28.1.2021
Rozpočtové opatření č:3/2020
Rozpočty a rozpočtová opatření
13.5.2020 28.1.2021
Rozpočtové opatření č:4/2020
Rozpočty a rozpočtová opatření
9.6.2020 28.1.2021
Rozpočtové opatření č:5/2020
Rozpočty a rozpočtová opatření
13.7.2020 28.1.2021
Rozpočtové opatření č:6/2020
Rozpočty a rozpočtová opatření
8.9.2020 28.1.2021
Rozpočtové opatření č:8/2020
Rozpočty a rozpočtová opatření
12.10.2020 28.1.2021
Rozpočtové opatření č:9/2020
Rozpočty a rozpočtová opatření
16.12.2020 28.1.2021
Rozpočtové opatření č:13/2020
Rozpočty a rozpočtová opatření
6.1.2021 27.1.2021
Tříkrálová sbírka 2021 v naší obci zatím proběhne do pokladniček umístěných v obchodě a na obecním úřadě.
Informace pro občany
30.11.2020 21.1.2021
Rozpočtové opatření č:11/2020
Rozpočty a rozpočtová opatření
30.11.2020 21.1.2021
Rozpočtové opatření č:12/2020
Rozpočty a rozpočtová opatření
1.11.2020 20.1.2021
Rozpočtové opatření č:10/2020
Rozpočty a rozpočtová opatření
14.12.2020 13.1.2021
O ZN Á M E N Í společného jednání o návrhu Územního plánu Sněžné
Informace pro občany
18.12.2020 2.1.2021
Omezení úředních hodin
Informace pro občany
14.12.2020 30.12.2020
ODKAZ na strásnky města Dobruška - Sněžné Územní plán Sněžné - návrh pro společné jednání

Sněžné

Územní plán Sněžné - návrh pro společné jednání

ODKAZ: https://www.mestodobruska.cz/urad/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace/snezne/

 

Aktuality ke stažení
30.11.2020 17.12.2020
Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Region Orlické Hory na rok 2021 - návrh
Dobrovolné svazky obcí
30.11.2020 17.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu Dobrovolného svazku obcí "Region Orlické Hory" na roky 2022 - 2023
Dobrovolné svazky obcí
7.12.2020 17.12.2020
Pozvánka na zasedání 16.12.2020
Informace pro občany
23.11.2020 17.12.2020
Návrh Střednědobý výhled rozpočtu obec Sněžné 2022-23
Rozpočty a rozpočtová opatření
23.11.2020 17.12.2020
NÁVRH ROZPOČTU OBEC SNĚŽNÉ NA ROK 2021
Rozpočty a rozpočtová opatření
6.12.2020 14.12.2020
BRIGÁDA 12.12. 2020- pálení klestí
Informace pro občany
23.11.2020 9.12.2020
Rozpočet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" na rok 2021 - návrh
Dobrovolné svazky obcí
23.11.2020 9.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" na roky 2022 - 2023
Dobrovolné svazky obcí
16.11.2020 3.12.2020
Pozvánka na zasedání č: 12/2020
Informace pro občany
19.10.2020 30.11.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAo doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého krajea vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
Vyhlášky a nařízení
10.11.2020 25.11.2020
Záměr obce prodej drobného hmotného majetku- kontejner
Záměr obce
12.10.2020 12.11.2020
NařízeníKrajskéhygienickéstanice Královéhradeckého krajese sídlem v Hradci Královéč. 2/2020
Vyhlášky a nařízení
17.8.2020 22.10.2020
Volby do Zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky konané 2 a 3. Října (případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 09. a 10. října 2020) Poskytnutí informací o počtu a sídle volebního okrsku na území obce Sněžné
Informace pro občany
19.8.2020 22.10.2020
Volby do Zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky konané 2 a 3. Října (případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 09. a 10. října 2020) Jmenování zapisovatele volebního okrsku na území obce Sněžné
Informace pro občany
16.9.2020 13.10.2020
Volby do Zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky konané 2 a 3. Října (případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 09. a 10. října 2020) Poskytnutí informací o době a místě konání voleb
Informace pro občany
29.7.2020 5.10.2020
Počet členů komise volby senát 2020
Informace pro občany
29.7.2020 5.10.2020
Počet členů komise volby zastupitelstva kraje 2020
Informace pro občany
26.8.2020 23.9.2020
Záměr obce – výběr dodavatele projektové dokumentace na stavbu chodníku a vyřízení stavebního povolení.
Záměr obce
1.9.2020 20.9.2020
Ukliďme česko - obec Sněžné plakát
Informace pro občany
1.9.2020 20.9.2020
Obecní brigáda 19.9 2020
Informace pro občany
12.8.2020 1.9.2020
Pozvánka na zasedání č:11/2020
Informace pro občany
17.8.2020 1.9.2020
Informace pro občany Školní autobus

Informace občanům:
Dovoluji si Vás informovat, že ve školním roce 2020-21 již od září bude zajištěn školní spoj s odjezdem v 7:33 z Olešnice, který přes Rzy, Tis a Sněžné dojede na Nový Hrádek a pokračuje dále do Dobrušky. Na náměstí na Nový Hrádek vůz dorazí dle jízdního řádu v 7:54. Tato časová poloha bude platit do března 2021.

Informace pro občany
22.4.2020 20.8.2020
Informace pro občany předpisný seznam na daň z nomovytých věci v roce 2020
Aktuality ke stažení
22.4.2020 20.8.2020
Informace pro občany pro platby daně složenkou
Informace pro občany
22.4.2020 20.8.2020
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A FINANČNÍ ÚŘAD
Vyhlášky a nařízení
29.7.2020 13.8.2020
Ministerstvo zemědělství VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Vyhlášky a nařízení
22.6.2020 24.7.2020
Oznámení o zahájení pořízení 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Dobruška.
Informace pro občany
25.5.2020 3.7.2020
Výkazy prosinec 2019 DSO Region Orlické hory
Dobrovolné svazky obcí
25.5.2020 3.7.2020
ZZpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory 2019
Dobrovolné svazky obcí
25.5.2020 3.7.2020
Inventarizační zpráva DSO Region Orlické hory 2019
Dobrovolné svazky obcí
25.5.2020 3.7.2020
priloha_786816694_0_ZPRÁVA FINÁLNÍ S TABULKOU - DSO Region Orlické hory
Dobrovolné svazky obcí
25.2.2020 25.6.2020
koronavirus_co_delat_informace_pro_cestovatele
Aktuality ke stažení
29.5.2020 18.6.2020
DSO RN Rozvaha 2019
Dobrovolné svazky obcí
29.5.2020 18.6.2020
DSO RN Výkaz zisku a ztráty 2019
Dobrovolné svazky obcí
29.5.2020 18.6.2020
DSO RN Příloha 2019
Dobrovolné svazky obcí
29.5.2020 18.6.2020
DSO RN Přehled o změnách kapitálu 2019.
Dobrovolné svazky obcí
29.5.2020 18.6.2020
DSO RN Přehled o peněžních tocích 2019
Dobrovolné svazky obcí
29.5.2020 18.6.2020
DSO RN Fin 2_12 k 31.12.2019
Dobrovolné svazky obcí
29.5.2020 17.6.2020
DSO RN závěrečný účet 2019 návrh
Dobrovolné svazky obcí
29.5.2020 17.6.2020
DSO RN Zpráva o kontrole hospodaření 2019.
Dobrovolné svazky obcí
1.5.2020 5.6.2020
Závěrečný účet 2019 obec Sněžné návrh
Aktuality ke stažení
13.5.2020 5.6.2020
Pozvánka na zasedání č:2/2020
Informace pro občany
15.4.2020 4.6.2020
Výsledkovka 2019 obec Sněžné
Aktuality ke stažení
15.4.2020 4.6.2020
Výsledek auditu 2019 obec Sněžné
Aktuality ke stažení
15.4.2020 4.6.2020
Příloha prosinec 2019 obec Sněžné
Aktuality ke stažení
15.4.2020 4.6.2020
Rozvaha Prosinec 2019 obec Sněžné
Aktuality ke stažení
15.4.2020 4.6.2020
Inventarizační zpráva 2019 obec Sněžné
Aktuality ke stažení
15.4.2020 4.6.2020
Fin prosinec 2019 obec Sněžné
Aktuality ke stažení
27.3.2020 4.6.2020
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
Informace pro občany
20.12.2019 27.5.2020
Rozpočtové opatření č. 11 /2019
Rozpočty a rozpočtová opatření
22.4.2020 21.5.2020
Mobilní svoz velkoobjemového odpadu ve Sněžném
Informace pro občany
22.4.2020 17.5.2020
Mobilní svoz nebezpečného odpadu ve Sněžném
Informace pro občany
22.4.2020 7.5.2020
Firma SVOBODA – Lučice, prodej slepic a krůt
Aktuality ke stažení
6.4.2020 7.5.2020
MINISTERSTO ZEMĚDĚLSTVÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Vyhlášky a nařízení
27.3.2020 6.5.2020
Zápis do první třídy Nový Hrádek
Informace pro občany
27.3.2020 11.4.2020
Upozornění občanům
Informace pro občany
18.3.2020 2.4.2020
Rozhodnutí hejtmana Královehradeckého kraje
Informace pro občany
16.3.2020 31.3.2020
informace Generálního finančního ředitelství.

níže postupujeme informaci Generálního finančního ředitelství.
 
Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454
Ing. Mgr. Zuzana Mašátová, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).

Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně – přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů.

Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. – 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí.

Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.

Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.

Informace pro občany
16.3.2020 31.3.2020
Informace pro občany - obchod a doprava jídla
Informace pro občany.
Prodej potravin ve Sněžém je nepřerušen. Pro starší občany je možná objednávka potravin a následná doprava do domu na tel. čísle: 737122296.
Dále je v zajištěn dovoz jídel z Restaurace Na kovárně.
Pro objednávky volejte - pevná 491 478152, mobil 777 559551.
Informace pro občany
13.3.2020 28.3.2020
Informace město Dobruška
Informace pro občany
13.3.2020 28.3.2020
Informace pro cestující- omezení autobusů

INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ
OMEZENÍ PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK
S platností od 16.3.2020 budou veškeré autobusové
linky provozovány v režimu „letních prázdnin“.
Spojení bude dostupné na www.idos.cz od 13.3.2020.
V případě dotazů se obraťte na Call centrum IREDO 491 580 333

Informace pro občany
24.2.2020 5.3.2020
Pozvánka na zasedání č1/2020
Informace pro občany
24.4.2019 28.2.2020
Rozpočtové opatření č:4/2019
Rozpočty a rozpočtová opatření
15.5.2019 14.2.2020
Rozpočtové opatření č: 5/2019
Rozpočty a rozpočtová opatření
22.5.2019 14.2.2020
Rozpočtové opatření č: 6/2019
Rozpočty a rozpočtová opatření
3.7.2019 14.2.2020
Rozpočtové opatření č: 7/2019
Rozpočty a rozpočtová opatření
3.9.2019 14.2.2020
Rozpočtové opatření č: 8/2019
Rozpočty a rozpočtová opatření
12.12.2019 14.2.2020
Rozpočtové opatření č: 9/2019
Rozpočty a rozpočtová opatření
12.12.2019 14.2.2020
Rozpočtové opatření č: 10/2019
Rozpočty a rozpočtová opatření
28.1.2020 14.2.2020
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Opatření obecné povahy přechodnou úpravu provozu umístěním přechodného dopravního značení a zařízení na silnicích II. a III. tříd ve správním obvodu Městského úřadu Dobruška1
Vyhlášky a nařízení
15.1.2020 10.2.2020
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019
Informace pro občany
12.11.2019 15.1.2020
Záměr směnit pozemky č:1/2019
Záměr obce
12.11.2019 15.1.2020
Záměr směnit pozemky č:2/2019
Záměr obce
12.11.2019 15.1.2020
Záměr směnit pozemky č:3/2019
Záměr obce
22.11.2019 13.12.2019
Návrh rozpočetu obce na rok 2020
Rozpočty a rozpočtová opatření
22.11.2019 13.12.2019
Návrh rozpočtového výhledu obce Sněžne na roky 2021-22
Rozpočty a rozpočtová opatření
22.11.2019 12.12.2019
návrh rozpočtový výhled obce Sněžne na roky 2021-22
Aktuality ke stažení
22.11.2019 12.12.2019
Záměr na vystrojení studny a připojení na vodovod
Záměr obce
22.11.2019 12.12.2019
Záměr na opravu místních komunikací - otočka autobusů
Záměr obce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky