• Mobil: +420 728 386 131

 

Horská obec Sněžné se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký. Leží v mírném údolí v Náchodské vrchovině severovýchodní části Orlických hor v nadmořské výšce od 540 do 738 m. n. m. Vesnice je součástí Dobrovolného svazku obcí region Orlické  hory a  Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko. K turistickým lákadlům patří zejména množství roubených chalup a nedokončené opevnění Skutina. Nejvýznamnější památkou je kaplička, která byla roku 1892 vysvěcena ku cti Panny Marie Sněžné. Dalšími významnými památkami jsou chráněné roubené stavení, a to bývalá manufaktura čp. 1, která dříve patřila rodině Vaněčků, ze které pocházela i mlynářka z Němcové Babičky. V současné době se zde nachází rekreační areál „Horalka", další chráněnou stavbou je roubený statek u Bošů.

V okolí obce se pro milovníky přírodních krás zachovalo množství botanicky zajímavých, vlhkých až rašelinných luk s výskytem úpolínů, vstavačů, bledulí a prvosenek a chráněným přírodním výtvorem je louka u Čtvrtečkova mlýna.

 

Z historie Obce Sněžné

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1537. Toho roku prodal Achyles Anděl z Ronovce zděděné  frymburské panství s městečkem Nový Hrádek mimo jiných vesnic i Sněžné Janu Trčkovi z Lípy za 2750 kop grošů. V roce 1636 získali panství po konfiskaci trčkovského majetku Colleredo Mansfeldové. Sněženští sedláci se v roce 1628 a 1775 zúčastnili nevolnického povstání.

Obyvatelé se zpočátku zaměstnávali převážně zemědělstvím. Pěstovali hlavně žito, oves a dobytek. Pro vlastní potřebu seli len, který pak doma spřádali a ručně tkali plátno, postupně se tkalcování značně rozšířilo. Z domácké výroby se dokonce vyvinula manufaktura, která ve Sněžném vznikla ve druhé polovině 18. století. Zaměstnávala až 500 domácích tkalců, kde věhlas sněženských pláten byl znám až ve Vídni.  V první polovině 19. století, největšího rozvoje plátenictví, žilo ve Sněžném 800 obyvatel.

Nejstarším spolkem v obci byl Sbor dobrovolných hasičů, který vznikl už v roce 1885, tělocvičná jednota Sokol zahájila činnost v roce 1913. V roce 1961 byl nalezen ve Sněžném vzácný poklad, který obsahoval 2.500 mincí, takzvaných bílých peněz Vladislava II., jež zde byly uloženy před rokem 1516.

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Go to Top